Growtech is part of the Informa Markets Division of Informa PLC

Informa
Informa

Growtech Sürdürülebilirliği Nasıl Destekliyor?

Sürdürülebilirliğin katılımcılarımız ve ziyaretçilerimiz ile bir bütün olarak sektörümüz için giderek daha önemli olduğunu biliyoruz. Growtech, ev sahibi şehrimizde sosyal, çevresel ve ekonomik olarak etkilerimizi geliştirmek için bize birçok fırsat sunuyor. Etkinliğimizi daha sorumlu hale getirmek ve insanları sektörümüzdeki büyük zorlukların çözülmesine yardımcı olmak için istedikleri ağlar ve bilgi ile birleştirerek pazarlarımızın kendi sürdürülebilirliğini geliştirmesine yardımcı olmada bir rol oynamak istiyoruz.

Üç Ana Amacımız

Sürdürülebilir kalkınmaya ilham vererek sektörümüze yardımcı olmak

  • Etkinliğin hizmet verdiği sektörün sürdürülebilirliğini desteklemek için içeriğimizi kullanmak
  • Sürdürülebilir bir etkinlik sunmak için tedarikçilerimize, katılımcılarımıza ve diğer paydaşlarımıza ilham vermek
  • Pazarla ilgili ortaklıklar geliştirmek

Etkinliğimizi her geçen gün daha fazla çevreye duyarlı hale getirmek

  • Etkinliğimizin karbon emisyonlarını azaltmak
  • Daha az atık yaratmak
  • Etkinlik için tedarik edilen öğelerin sürdürülebilirlik bilgilerinin dikkate alınması

Sosyal sorumluluklarımızı bilerek etkinliğimizi gerçekleştirmek

  • Güvenli ve etik bir şekilde iş yapmak
  • Sağlık ve erişilebilirliği göz önünde bulundurmak
  • Ev sahibi şehirlerimiz üzerinde olumlu bir etki yaratmak
  • Etkilerimizi ölçmek

Sürdürülebilir Kalkınmayı Destekliyor

Growtech tarımsal üretimin katma değerini artıran inovatif çalışmaları destekliyor. AR-GE faaliyetleri gerçekleştiren yenilikçi sektör çalışanlarını ve firmalarını teşvik etmek üzere ATSO-Growtech  Tarım  İnovasyon  Ödüllerini organize ediyor ve ev sahipliği yapıyor.

Çevreye Duyarlı Bir Etkinlik Düzenliyor

Basılı materyalleri azaltıyor, yaka kartlarını ve fuar halılarını geri dönüştürüyor Led teknolojisi kullanarak elektrik tasarrufu sağlıyor.

Sosyal Sorumluk Anlayışıyla Düzenleniyor

Growtech, Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği’ni destekleyerek bünyesinde bulunan  tüm ortopedik  engellilerin eğitim, sağlık ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlıyor.


Çabalarımız Sonuçlandı: Growtech Yenilenebilir Enerjiden Güç alıyor!

Etkinliğimizin sürdürülebilirliğe olan bağlılığımızın bir parçası olarak,  kullanılan elektriğin %100'ü yenilenebilir bir kaynaktan üretiliyor. Bu elektrik kullanımımızın karbon nötr olması, CO2 oluşumunu en aza indirmesi ve dolayısıyla karbon etkimizi önemli ölçüde azaltmasıyla sonuçlanıyor.