Growtech is part of the Informa Markets Division of Informa PLC

Informa
Informa

Global Tarım Sektörü Profesyonelleri ile Bir Araya Gelin, Bağlantı Kurun ve Ticaretinizi Geniştin!

Growtech bu yıl ziyaretçi ülke sayısını 120'den (bir önceki yıla göre) 125 farklı ülkeye çıkararak dünyanın dört bir yanından sektör profesyonellerini ağırladı.

Lübnan ve Kazakistan'dan gelen ziyaretçilerde bu yıl yoğun bir artış gerçekleşti ve ziyaret eden ilk 10 ülke arasında yerlerini aldı. 

Kuzey Afrika ve Sahra Altı Afrika'dan gelen ziyaretçilerde ise %16'lık artış görüldü.


Ziyaretçi Profili

Bölgelere Göre Ziyaretçi Dağılımı


Ziyaretçi Profili

Üreticiler
Gıda Üreticilerinin Satınalma Yöneticileri
Türk Tarım Sektörüne Yatırım Yapmayı Planlayan Yabancılar
Sera ve Tarımsal İşletme Sahipleri
Örtü Altı ve Açık Tarım Projelerini Geliştirecek Potansiyel Alıcılar

Gıda Zincir Mağazalar Ürün Satın alma ve Tedarik Müdürleri
Sebze ve Meyve Komisyoncuları
Basın ve Meyda Mensupları
Üniversite Öğretim Görevlileri ve Mğrenciler
Tarım ile İlgili Meslek Odaları, Sivil Toplum Kuruluşları Ynetici ve Uzmanları

Listen Us from Our Visitors

Alliance Sulama / Fas

Dünyadaki tüm şirketler için doğru tedarikçileri seçmek ve anlaşma yapmak için çok güzel bir fırsat. Tarım armatürleri ve pompaları tedraikçileri seçmemiz için de doğru bir yer. Burada olmak çok güzel. Gelecekte tekrar ziyaret edeceğiz. 

Othmane Ablagh / Ticari Müdür

Apex Tohum / Mısır

Growtech'i ikinci kez ziyaret ediyorum. İlk deneyimim mükemmeldi, bu yüzden tekrar geldim. Geçen sefer bir çok şirketle tanışmıştım ve bu yıl da yeni şirketler ile tanıştım. Pek çok tedarikçiyle tanıştım ve bu tedarikçilerle ticari fırsatlar geliştiriyoruz.

Tarek Abozaid /Firma Sahibi