23-26 Kasım 2022 | Anfaş Fuar Merkezi - Antalya

Basınçlı Sulama Sanayicileri Derneği (BASUSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi Çakarız ile sektöre dair önemli konuları aktardığı bir söyleşi yaptık.

24-27 Kasım’da Antalya’da 20.kez gerçekleşecek Growtech’te üyeleri ile birlikte yerlerini alan Basınçlı Sulama Sanayicileri Derneği (BASUSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi Çakarız ile sektöre dair önemli konuları aktardığı bir söyleşi yaptık. Gündem konuları, Basınçlı sulama sistemleri ve 2020 planları üzerine konuştuğumuz sohbetimizle sizleri başbaşa bırakıyoruz.

Merhaba Rahmi Bey öncelikle bizimle gerçekleştirdiğiniz röportajımız için teşekkür ederiz. Bize  biraz BASUSAD’ın işleyişinden bahseder misiniz?
BASUSAD 2008 yılında; sulamada suyun ekonomik kullanımının önemi konusunda çiftçiyi bilinçlendirmek, kamuoyu oluşturmak, Basınçlı Sulama Sistemlerinin ülke çapında yaygınlaştırılması ve böylelikle ülke ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla kurulmuştur.

Derneğimiz üyeleri * Damla Sulama Sistemleri, * Yağmurlama Sulama Sistemleri, * Pivot ve Lineer Sulama Sistemleri, * Tamburlu Sulama Sistemleri, * Filtreleme ve Gübreleme Sistemleri, * Otomasyon ve Kontrol Üniteleri, * Vana, Ekleme Parçaları ve Sulama Sistemi Ekipmanlarını üreten Ulusal ve Uluslararası 30 civarı firmadan oluşmaktadır.

Dernek üyelerimiz sektörün yaklaşık %80’ini temsil etmekte ve 45’ten fazla ülkeye ihracat yapmaktadır. ”.

Sulama sistemleriyle ilgili gündemde olan yatırım ve politikalar var mı? Biraz bize kamu tarafındaki yatırımlardan bahseder misiniz?
Karşı karşıya olduğumuz Covid-19 salgını ile bir kez daha anlaşıldığı üzere gıda güvenliği ve erişilebilirliği bir ülke için stratejik öneme sahiptir. Dünyanın en zengin ülkesi de olsanız eğer üretici değilseniz yeterli gıdaya ulaşımınız her zaman mümkün olmayabilir. Gıda güvenliği için bitkisel üretim, bitkisel üretim için de su “olmazsa olmaz”dır. Türkiye’de günümüzde bitkisel üretimin 2/3 sulu tarım alanlarında yapılmaktadır.  Sulu tarım yapılan alanların 1/4’ünde Basınçlı Sulama Sistemleri kullanılmakta, 3/4’ünde ise üretim Basınçlı Sulama Sistemlerine göre iki kat fazla su tüketen salma sulama (vahşi sulama) yöntemi yapılmaktadır. Ayrıca dünya genelinde hızla etkisini artıran küresel ısınma ve artan nüfus tatlı su kaynaklarına ihtiyacı artırmaktadır. Bu koşullar altında bitkisel üretimde daha az kaynak harcayarak, daha fazla verim ve dolayısıyla gelir elde edilmesini sağlayan Basınçlı Sulama Sistemlerinin önemi devlet tarafından da anlaşılmış ve gerek 11.Kalkınma Planında gerekse 3. Tarım Şurasında Basınçlı Sulamanın ülke genelinde yaygınlaştırılmasına yönelik politikalar belirlenmiştir. 
Bu çerçevede 2023 yılına kadar 2.000.000 ha yeni tarım alanın Basınçlı Sulama Sistemleri ile sulanması hedeflenmektedir. 

Şu an yaşanan covid-19 salgınının sektöre etkisi oldu mu?
Yaşadığımız  pandemi sonrası Hükümet aldığı ekonomik tedbirler çerçevesinde; hazineye ait atıl tarım arazilerini bitkisel üretime açmış, basınçlı sulama altyapı yatırımlarına hız vermiş ve bu konuda son olarak DSİ ile TOKİ arasında bir protokol yapılmıştır. Bu kapsamda değişik illerde 25 adet altyapı projesi
hayata geçirilerek 300.000 ha alan basınçlı sulamaya açılacaktır.  Tarım ve gıda sektörünün stratejik önem kazandığı bugünlerde bitkisel üretimde verim artışı için en önemli girdi “modern sulama teknolojileri” leridir. Modern sulu tarım ile birim alandan elde edilen gelir altı kata kadar artabilmektedir. Bu
gerçekler altında “sulama sektörü” oluşmakta olan yeni ekonomik düzende en önem kazanan sektörlerden biri haline gelmiştir.

Son olarak bu  gelişmeler doğrultusunda BASUSAD’ın 2020 planlarını ve çalışmalarını bize aktarır mısınız?
Basınçlı Sulama Sanayicileri Derneği olarak biz de bu politikalar, hedefler ve gelişmeler doğrultusunda ilgili kamu kuruluşları, akademik çevreler ve çiftçiler ile yakın işbirliği içinde çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. 2018 yılında gerçekleştirdiğimiz Çalıştay ve 2019 yılında düzenlediğimiz Sulama Zirvesi’nin
ardından BASUSAD olarak 2020 yılında da üyelerimizle Growtech Tarım Fuarına özel bir alanda toplu katılım sağlıyoruz. Üyelerimiz stantlarında modern sulama teknolojilerine ait güncel ürünler ve sistemleri sergileyecekler. Ayrıca Fuar bünyesinde düzenleyeceğimiz Konferans vb. etkinliklerde de Covid-19 salgını sonrası dünyadaki hemen her ülkenin bir numaralı gündem maddesi olan gıda güvenliği ve erişilebilirliği konusunda basınçlı sulama sistemlerinin yeri ve önemi konusunu tüm paydaşlarımızla tartışmayı ve bu doğrultuda alınması söz konusu olabilecek yeni kararlara, teşviklere katkıda bulunmayı diliyoruz.

Verdiği bu bilgiler için Rahmi Bey’e çok teşekkür ediyoruz. BASUSAD üyeleri ve tüm sektör paydaşlarımızla 24-27 Kasım’da Antalya’da buluşmak üzere.

Growtech Özel Röportajlarını,  haber ve yeniikleri takip etmek için e-bültenimize kayıt olun.